Announcement For Scholarships - Njoftim Për Bursat

Tiran Büyükelçiliği 08.03.2011

Qeveria e Republikës së Turqisë ka akorduar bursat e poshtëshënuara përShqipërinëpër vitin akademik 2011-2012.

-4 bursa kërkimore

-3bursa për master

-2bursa për doktoraturë

-5 bursa për Kursin Veror të Gjuhës dhe të Kulturës Turke

Bashkangjitur përcillen kushtet dhe formulari që duhet plotësuar për bursat. Të dhëna të tjera gjenden në adresën http://digm.meb.gov.tr

Kandidatët do të përzgjidhennga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Shqipërisë.

Për këtë arsyekërkesat duhet të bëhen pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës brenda afateve të shpallura nga kjo Ministri.

Emrat e kandidatëve të përcaktuar nga kjo Ministri do të dërgohen në Ambasadë.

-Kandidatët për kursin veror bashkë me dokumentet e kërkuara në origjinal duhet të paraqiten në këtë Ambasadë më 11-15 prill 2011.

-Ndërsa kandidatët për bursat kçrkimore, master dhe doktoraturë bashkë me dokumentet në origjinal duhet të paraqiten më 6-10 qershor 2011.

Nuk do të jetë i mundur pranimi i kërkesave të kandidatëve që nuk paraqiten brenda afatit të caktuar ose që nuk e kanë dokumentacionin e plotë.

Në mënyrë që të kryhen në kohën e duhur dhe me suksesveprimet për sistemimin e kandidatëve, duhet që dokumentet e kërkuara të jenë patjetër të përkthyera në gjuhën turke dhe që formulari i aplikimit të plotësohet saktë, pa mangësi dhe me shkrim të lexueshëm. Nuk duhet përdorur ndonjë formular tjetër.

Nuk pranohen kërkesat për specializim në mjekësi. Në rast se studentët me mundësitë e tyre hyjnë në Provimin e Specializimit në Mjekësi (TUS) dhe e përfundojnë me sukses, ekziston mundësia e sigurimit të bursës.

Related Documents

2nstmy55q03bld55kcvwi145Terms and requirements

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications: Monday, Wednesday and Friday between 09:30-12:00
1/1/2020 1/3/2020 New Year's Day
3/14/2020 3/14/2020 Summer Day
3/22/2020 3/22/2020 Nevruz Day
4/12/2020 4/12/2020 Katholic Easter
4/19/2020 4/19/2020 Orthodox Easter
5/1/2020 5/1/2020 International Worker's Day
5/24/2020 5/24/2020 End of Ramadan
7/31/2020 7/31/2020 Feast of Sacrifice
8/30/2020 8/30/2020 Turkish Republic Victory Day
9/5/2020 9/5/2020 Mother Teresa Beatification Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day (Republic Day)
11/28/2020 11/28/2020 Albanian National Day
11/29/2020 11/29/2020 Albanian Liberation Day
12/8/2020 12/8/2020 National Youth Day
12/25/2020 12/25/2020 Christmas