Büyükelçinin Mesajı

Değerli ziyaretçiler,

Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği resmi internet sitesine hoş geldiniz.

Güven mektubumu sunduğum 16 Ocak 2018 itibarıyla, Balkanlar’ın ve hatta güzel havası, bozulmamış doğası, kültürel varlıkları ve kıyılarıyla, Akdeniz ve Adriyatik’in kucaklaştığı bölgenin en güzel ülkelerinden biri olan Arnavutluk’ta görevime resmen başlamış olmaktan onur duyuyorum.

Arnavutluk, samimi dostluk bağlarımızın 14. yüzyıla dayandığı ve kardeş olarak gördüğümüz bir ülkedir. Türkler ve Arnavutlar, asırlar boyunca hep beraber yürümüşlerdir. Ortak geçmişimizin getirdiği dil, aile, toplum yapısı, mutfak ve yaşam tarzı gibi sosyo-kültürel yakınlıklarımız, bugün dahi sürmektedir. Ortak tarihimizde yer alan bazı önemli şahsiyetler, ülkemizin ve Arnavutluk’un gerek düşünsel, gerek siyasi, idari ve askeri gelişimlerine önemli katkılar sağlamışlardır. Keza, ülkemizdeki mevcudiyetleri milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli vatandaşlarımız, halklarımızın adeta et ve tırnak gibi akrabalık bağlarıyla da kaynaşmış olduğunun somut simgesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından kısa bir süre sonra, 1923 yılı içerisinde ülkemizin akdettiği birkaç dostluk anlaşmasından biri Arnavutluk’la yapılmıştır.

“Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” adını taşıyan bu anlaşma, esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil, insandan insana olduğunu da izhar etmektedir. Bizler, aramızda gerçek anlamda coğrafi sınırlar olmasa da, Arnavutluk’u gönül komşumuz olarak telakki etmekteyiz.

Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikası, “bölgesel sahiplenme”, “kapsayıcılık”, “girişimcilik”, “insani ve vicdani boyutları öne çıkarma” ilkeleri üzerinde şekillenmektedir. Türkiye, bölgedeki ülkelerin tamamında refah, güvenlik, barış, huzur ve adaletin tesis edilmesini arzu eden, rasyonel bir bakış açısına sahiptir.

Bu itibarla, buradaki görev sürem boyunca ekibimle birlikte, Türkiye-Arnavutluk arasındaki köklü geçmişimizden ilham alarak, somut projeler ve işbirliği mekanizmalarıyla desteklenmiş ve her iki tarafın da yararına hizmet edecek ortak bir geleceği inşa etme azmi ve kararlılığı içindeyiz.

Karşılıklı üst düzey ve teknik ziyaretlerle, derin güven duygusu içerisinde gelişen ve stratejik olarak idrak ettiğimiz siyasi ilişkilerimizi, daha da güçlendirmeyi öngörüyoruz. Avrupa ve Balkanlar’ın istikrarı ve güvenliği için kilit konumdaki Arnavutluk’la küresel ve bölgesel pek çok konuda yakın işbirliği içerisindeyiz. Bu bağlamda, Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne tam üyelik yönünde atmakta olduğu cesur ve kararlı adımları destekliyor; bu sürecin sonunda dostumuz Arnavutluk’u AB’nin bir üyesi olarak görmeyi yürekten temenni ediyoruz.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz kapsamında, 2017 yılının sonu itibarıyla Arnavutluk ve ülkemiz arasındaki ticaret hacmi 460 milyon Dolar’a baliğ olmuş ve ülkemiz Arnavutluk’un 5. büyük ticaret ortağı konumuna yükselmiş vaziyettedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk’a ziyaretlerinde ifade ettikleri üzere, sözkonusu rakamı, ilk etapta 1 milyar Dolar’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, Arnavutluk’ta enerji, bankacılık, telekomünikasyon, lojistik, madencilik, altyapı-inşaat gibi Arnavutluk için son derece stratejik öneme sahip sektörlerde yatırımları bulunan Türk şirketlerinde, yaklaşık 10,000 Arnavut kardeşimiz istihdam edilmektedir. Arnavutluk’taki yatırımlarımızın halihazırda değeri, altyapı dahil, 2,7 milyar Dolar civarında seyretmektedir. Türk şirketleri,halihazırda Arnavutluk’taki yabancı doğrudan yatırımcılar arasında üst sıralarda yer almaktadır. Arnavutluk’taki ekonomik-ticari varlığımızı çeşitlendirmek suretiyle, ülkenin refah ve kalkınmasına ve ayrıca reform sürecine maddi katkımızı da çoğaltmak niyetindeyiz.

Keza halklarımız arasındaki karşılıklı temasların, Üniversitelerimiz, Valiliklerimiz ve Belediyelerimiz arasındaki ilişkilerin ve kültürel faaliyetlerin giderek artmasını teşvik ediyoruz. Böylelikle,Arnavutluk’ta Türkçeye ve kültürümüze, Türkiye’de de Arnavutçaya ve Arnavut kültürüne gösterilen karşılıklı alakayı memnuniyetle karşılıyoruz.

Şahsım ve ekibimle, siyasi, ekonomik-ticari, kültürel, askeri, güvenlik ve diğer tüm alanlarda mükemmel düzeyde seyreden ikili ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımaya ve bu uğurda elimizden gelenin azamisini yapmaya kararlıyız.

Ticaret Müşavirliğimizle, Askeri Ataşeliğimizle, Eğitim Müşavirliğimizle, Din Hizmetleri Müşavirliğimizle, TİKA’mızla, Yunus Emre Enstitümüzle ve Maarif Vakfımızla her zaman hizmetinizde olacağız.

2018 Yılının, ülkelerimize, dost ve kardeş halklarımıza daha fazla esenlik, refah, sağlık ve huzur getirmesini içtenlikle temenni ediyor; bu duygu ve düşüncülerle, siz değerli ziyaretçimizi, şahsım ve tüm personelim adına, en kalbi muhabbetlerimle ve saygıyla selamlıyorum.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU SAATLERİ: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09.00 - 11:00 saatleri arasındadır.
2.1.2018 3.1.2018 Yılbaşı Tatili
14.3.2018 14.3.2018 Yaz Günü Tatili
22.3.2018 22.3.2018 Nevruz Bayramı
1.4.2018 1.4.2018 Katolik Paskalya
8.4.2018 8.4.2018 Ortodoks Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan (Şeker) Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
30.8.2018 30.8.2018 T.C. Zafer Bayramı
19.10.2018 19.10.2018 Rahibe Tereza'nın Kutsanması Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
28.11.2018 28.11.2018 Arnavutluk Milli Günü
29.11.2018 29.11.2018 29 Kasım Kurtuluş Günü
8.12.2018 8.12.2018 Ulusal Gençlik Günü (Arnavutluk)
25.12.2018 25.12.2018 Noel