Türkiye Cumhuriyeti

Tiran Büyükelçiliği

Büyükelçilik

1923 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri tesis etmiştir.

Ülkemizce 1925’de Vlora’da Konsolosluk, 1926’da onun yerine Tirana’da Elçilik açılmıştır.
1939'da İtalya’nın Arnavutluk’u işgal ve ilhakı üzerine Büyükelçilik kapatılıp yerine Başkonsolosluk ihdas edilmiş;  1945’de Arnavutluk’ta işbaşına gelen komünist  yönetimin isteği üzerine  Başkonsolosluk kapatılmış ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş; daha sonraki dönemde Arnavut tarafının talebi doğrultusunda ülkemizce 1958’de Orta Elçilik açılmış; 1966’da ilişkiler Büyükelçilik düzeyine çıkartılmıştır.

Büyükelçiliğimiz bünyesinde Askeri Ataşelik  1992'de, Ticaret Müşavirliği ise 2007’de faaliyete geçmiştir.

Büyükelçiliğimizin yerleşim durumu itibariyle, 1926 yılında kullanılmaya başlanan ve halen Durres Caddesinde bulunan devlet malı ilk Büyükelçilik binası 1950’li yıllarda Yugoslavya’ya devredilmiş; 1959-2006 yıllarında ise bir başka binada kiracı olunmuştur. 2006'da taşınılan yeni bina ile Büyükelçiliğimiz, hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesine imkan sağlayacak  bir altyapıya kavuşmuştur.


Büyükelçiliğimiz kendi malı yerleşim düzenine geçmek amacıyla 30 Haziran 2011'de arsa satın alınmıştır. Büyükelçiliğimiz yerleşkesi inşaat projesi çalışmaları devam etmektedir.

 

İlgili Dosyalar :

- Eski Büyükelçililk Binası

- Yeni Büyükelçilik Binası