Portalin Për Mësimin E Turqishtes

Tiran Büyükelçiliği 23.02.2018

Dekanati i Fakultetit të Mësimit në Distancë në Universitetin e Anadollit ka përgatitur portalin për mësimin e turqishtes për shtetasit turq që banojnë jashtë vendit dhe shtetasit e huaj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën dhe kulturën turke.

Ky portal mundëson mësimin e gjuhës turke në distancë, pavarësisht vendit dhe kohës, duke përdorur teknologjinë e ditëve të sotme (e-mësime, mësime në video,tekste tj.)

Personat që dëshirojnë të mësojnë ose të japin mësimin e gjuhës turke mund të përfitojnë pa pagesë duke hyrë në adresën https://turkce.anadolu.edu.tr.

Atatürk

Murat Ahmet Yörük Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications: Monday, Wednesday and Friday between 09:30-12:00
1/1/2020 1/3/2020 New Year's Day
3/14/2020 3/14/2020 Summer Day
3/22/2020 3/22/2020 Nevruz Day
4/12/2020 4/12/2020 Katholic Easter
4/19/2020 4/19/2020 Orthodox Easter
5/1/2020 5/1/2020 International Worker's Day
5/24/2020 5/24/2020 End of Ramadan
7/31/2020 7/31/2020 Feast of Sacrifice
8/30/2020 8/30/2020 Turkish Republic Victory Day
9/5/2020 9/5/2020 Mother Teresa Beatification Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day (Republic Day)
11/28/2020 11/28/2020 Albanian National Day
11/29/2020 11/29/2020 Albanian Liberation Day
12/8/2020 12/8/2020 National Youth Day
12/25/2020 12/25/2020 Christmas