Njoftim Ne Lidhje Me Regjimin E Vizave Per Studentët E Huaj Që Do Të Ndjekin Studimet Në Turqi

Tiran Büyükelçiliği 03.02.2015

Te Nderuar Anetare te Shoqerise,

Studentët e huaj që do të ndjekin studimet në Turqi “do të mund të aplikojnë për leje qëndrimi duke qenë në Turqi”. Për këtë ka nisur procedura e nevojshmë për të lehtësuar veprimet për dhënien e lejes së qëndrimit për studentët e huaj.

Sipas kësaj procedure, pa u kërkuar “vizë arsimore”, do të pranohen aplikimet për leje qëndrimi dhe do të jepet leja e qëndrimit për

1. studentët e huaj që do të shkojnë në Turqi me vizë ose pa vizë, siç parashikohet midis dy vendeve, dhe do të do të studiojnë në një institucion të arsimit të lartë në Turqi në nivelet përgatitor, universitar, master, doktoraturë, specializim në mjekësi (TUS) dhe specializim në stomatologji (DUS).

2. studentët e huaj që do të ftohen në Turqi nga universitete në varësi të institucioneve të arsimit të lartë në kuadrin e programeve ndërkombëtare të shkëmbimit të studentëve dhe atyre kulturorë, si dhe programeve arsimorë dhe rinorë të Bashkimit Europian.

Pra, për shtetasit e vendeve, me të cilat nuk aplikohet regjimi i vizave, dhe që do të studiojnë në Turqi, do të jetë e mjaftueshme që për të marrë lejen e qëndrimit të aplikojnë pranë Prefekturës përkatëse brenda një muaji nga data e hyrjes së tyre në Turqi.

Per dijeni te gjithe anetareve te shoqerise.

Me respekt,

Atatürk

Murat Ahmet Yörük Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications: Monday, Wednesday and Friday between 09:30-12:00
1/1/2020 1/3/2020 New Year's Day
3/14/2020 3/14/2020 Summer Day
3/22/2020 3/22/2020 Nevruz Day
4/12/2020 4/12/2020 Katholic Easter
4/19/2020 4/19/2020 Orthodox Easter
5/1/2020 5/1/2020 International Worker's Day
5/24/2020 5/24/2020 End of Ramadan
7/31/2020 7/31/2020 Feast of Sacrifice
8/30/2020 8/30/2020 Turkish Republic Victory Day
9/5/2020 9/5/2020 Mother Teresa Beatification Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day (Republic Day)
11/28/2020 11/28/2020 Albanian National Day
11/29/2020 11/29/2020 Albanian Liberation Day
12/8/2020 12/8/2020 National Youth Day
12/25/2020 12/25/2020 Christmas