Türkiye Cumhuriyeti

Tiran Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

Adı ve Soyadı             : Hidayet Bayraktar

Doğum Yeri ve Yılı   : Lefkoşe - 25/03/1962

Medeni Durumu         : Evli - 1  Çocuklu

Bildiği Yabancı Diller  : İngilizce

Öğrenim Durumu       : Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası  İlişkiler

 

BULUNDUĞU MEMURİYETLER :

Personel Dairesi Başkanlığı - Aday Meslek Memuru                          1989 - 1990

Protokol  Dairesi Başkanlığı - Aday Meslek Memuru                         1990 - 1991

Askerlik                                                                                                                1991

Protokol Dairesi Başkanlığı - Aday Meslek Memuru, Ataşe            1991 - 1992

Cidde Başkonsolosluğu - Ataşe , Muavin Konsolos                            1992 - 1995

Brazilya Büyükelçiliği - Üçüncü Katip , İkinci Katip                           1995 - 1997

Pasifik ve Latin Amerika Dairesi - İkinci Katip, Başkatip                  1997 - 1999

Tel Aviv Büyükelçiliği - Başkatip                                                                1999 - 2001
 
Lübliyana Büyükelçiliği - Başkatip , Müsteşar                                      2001 - 2003

Orta Avrupa Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü                                    2003 - 2004

Batı Avrupa Ülkeleri Daire Başkanlığı - Şube Müdürü                       2004 - 2005

Üsküp Büyükelçiliği - Müsteşar, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı   2005 - 2009

Protokol Dairesi Başkanlığı - Daire Başkanı                                            2009 - 2011

Protokol Genel Müdür Yardımcılığı - Genel Müdür Yardımcı Vekili,
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                                                                     2011 - 2013

Tiran Büyükelçiliği - Büyükelçi                                                                   15.11.2013 -